Privacybeleid

Het gebruik van deze website is mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens, maar sommige gegevens worden automatisch geregistreerd, opgeslagen en verwerkt, die ofwel absoluut noodzakelijk zijn voor het soepel functioneren van deze website (cookies) of waar we geen invloed op hebben (logbestanden van de provider) .

Als een gebruiker beslist om persoonlijke gegevens over te dragen aan de exploitant van deze website, zijn deze gegevens en de verwerking ervan onderworpen aan de strikte bepalingen van de EU-verordening algemene gegevensbescherming en de gegevensbeschermingswetgeving van de Republiek Oostenrijk.

Tegelijkertijd bevestigt de persoon (gebruiker) dat hij / zij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, omdat toestemming voor de overdracht van persoonlijke gegevens alleen mogelijk is vanaf deze leeftijd.

 • Contact en verantwoordelijk:
 • Inge Sterenberg
 • Hierzegg 26
 • 8972 Ramsau am Dachstein

1.1. Persoonlijke gegevens:

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd, als hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door een identificatie toe te kennen, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of een of meer speciale kenmerken, de uitdrukking van de fysieke , fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

 • Voorbeelden:
 • * Persoonlijke en master data (etc laatste naam, voornaam, adres, e-mailadres, nationaliteit, telefoon- en faxnummer, geboortedatum, burgerlijke staat, rekeningnummer en taal en kenteken.)
 • * legitimatie gegevens in de reisdocumenten (paspoort nummer, paspoort gegevens, geboortedatum, afgevende autoriteit, looptijd, nationaliteit) en identiteitskaarten (ID-kaart, rijbewijs, met inbegrip van de autoriteit van afgifte en de vervaldatum);
 • * Betalings- en betalingsgerelateerde gegevens, met name debetkaarten, creditcard-, bankkaart- en bankgegevens (IBAN, BIC);
 • * Verblijfsduur, bestemmingen, hotels, contactpersonen, voorwaarden, speciale services, gezondheidsgegevens, frequent flyer-nummer, persoonlijke voorkeuren waarover u ons informeert;
 • * Beeld- en geluidsgegevens;
 • * Gevoelige gegevens en veel meer;

Het verzamelen van de vermelde gegevens is beperkt tot een absoluut minimum. Alleen die gegevens worden verzameld die absoluut noodzakelijk zijn voor het respectieve contact en de zakelijke relatie.

 • 1.2. Verzameling van persoonlijke gegevens:

Als een gebruiker ons via deze website persoonlijke gegevens verstrekt, gebeurt dit op vrijwillige basis door de gebruiker.

 • 1.3. Gebruik persoonlijke gegevens tijdens een contact of verzoek:

Om contact met ons op te nemen of een verzoek te verzenden (bijvoorbeeld boekingsverzoek), bieden we een e-mailadres en een online formulier. Met deze service worden persoonlijke gegevens voor het doel opgeslagen en alleen voor de duur van de verwerking van het contact.

Een overdracht van persoonlijke gegevens aan derden of een afstemming vindt niet plaats, tenzij we verplicht zijn de gegevens als gevolg van dwingende wetgeving aan autoriteiten en overheidsinstellingen door te geven.

 • 1.4. Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens in de loop van een zakelijke relatie:

Persoonsgegevens, die in de loop van een zakelijke relatie worden bekendgemaakt, worden door ons verzameld, opgeslagen en verwerkt in het kader van de zakelijke relatie. De gegevens worden alleen gebruikt voor serviceverlening en administratie.

Een overdracht van persoonsgegevens vindt plaats in de loop van de toeristenbelasting aan de gemeente Schladming en de ARGE Schladming-Dachstein Sommer Card, Ramsauerstraße 756, 8970 Schladming.

Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden of afgestemd, tenzij we verplicht zijn de gegevens door te geven als gevolg van dwingende wettelijke voorschriften aan autoriteiten en overheidsinstellingen.

De duur van de opslag hangt af van de duur van onze zakelijke relatie, de toestemming die u geeft en de wettelijke bewaarplichten en wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn.

 • 1.5. Gebruik persoonlijke gegevens in de loop van een opmerking of recensie:

Gebruikers kunnen opmerkingen en recensies op deze website plaatsen via een online formulier.

Naast persoonlijke gegevens (name, email, website) slaat deze service ook het IP-adres van de computer van de gebruiker op, evenals de datum en tijd. Met deze opslag beschermen we onszelf, moet de auteur de rechten van derden schenden of onwettige teksten verzenden en opslaan (bijvoorbeeld haatmailings).

Openbaarmaking van de gegevens aan derden of verzoening hiervan zal niet worden uitgevoerd, behalve in het geval van strafbare overtredingen door de auteur op verzoek van de strafrechtelijke autoriteiten in het kader van de wettelijke bepalingen.

 • 1.6. Gebruik van persoonlijke gegevens in de vorm van afbeeldingsmedia:

Als gebruikers ons vrijwillig persoonlijke gegevens verstrekken in de vorm van beeldmedia in digitale vorm, zijn wij gerechtigd deze afbeeldingen en video’s op te slaan en op deze website te publiceren. Tegelijkertijd geven gebruikers ons toestemming voor de overdracht van het fotografische materiaal.

Een overdracht van de door de gebruiker geleverde beeldmedia aan derden of een vergelijking daarvan vindt niet plaats.

 • 1.7. Schladming Dachstein Summercard:

Gedetailleerde informatie over Externer LinkSchladming Dachstein Summercard › privacy policy.

2. Cookies:

We gebruiken essentiële cookies (first-party cookies) op sommige plaatsen om gebruikers de best mogelijke service en gebruiksvriendelijkheid te bieden. Deze cookies zijn essentieel voor het goed functioneren van de website en zorgen voor de basisfuncties en beveiligingsfuncties van de website. Deze cookies slaan geen persoonlijke informatie op.

We gebruiken geen webtracking- of analyse- of advertentiecookies, maar services van derden (bijvoorbeeld spambescherming voor opmerkingen van Google reCaptcha, Google Maps / Google Earth “360 graden panorama- en boekingssysteem van Easyguestmanagement) of door te linken naar deze websites op wiens cookies we geen controle hebben, dat wil zeggen, de cookies van deze externe diensten zullen alleen actief zijn wanneer u op de gekoppelde websites klikt (behalve Google reCaptcha).

 • 2.1. Wat zijn cookies en hoe kunt u ze weigeren?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die de browser opslaat en opslaat op de computer van de gebruiker, bijvoorbeeld om gebruikersinformatie, gebruikersgedrag en het gebruikte IP-adres over te dragen. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. De browser kan ook worden ingesteld om het instellen van cookies te voorkomen of om de tekstbestanden weer te geven. Met de gebruikelijke browsers kunnen reeds opgeslagen cookies weer worden verwijderd.

 • 2.2. Wat zijn first-party cookies?

First-party cookies worden uitsluitend ingesteld door het domein (website) waarop een gebruiker surft en worden niet door browsers voor alle domeinen toegankelijk gemaakt.

 • 2.3. Wat zijn cookies van derden?

Cookies van derden worden ingesteld door domeinen van derden, niet door de website waarop een gebruiker zich momenteel bevindt.

 • 2.4. Welke first-party cookies worden door ons gebruikt?

We gebruiken meestal zogenaamde sessiecookies (sessie-ID), die direct na het sluiten van de browser worden verwijderd. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en kunnen daarom niet worden gedeactiveerd.

 • Cookieverklaring:
 • Naam: PHPSESSID
 • Provider: Eigenaren van deze site
 • Doel: Behoud de sessiestatus van de gebruiker in paginaweergaven
 • Looptijd: sessie
 • Naam: hidecookie
 • Provider: Eigenaren van deze site
 • Doel: Behoud de sessiestatus van de gebruiker in paginaweergaven
 • Looptijd: sessie
 • Naam: wordpress_test_cookie
 • Provider: Eigenaren van deze site
 • Doel: Behoud de sessiestatus van de gebruiker in paginaweergaven
 • Looptijd: sessie

3. Diensten van andere providers:

 • 3.1 Facebook:

Op deze website zijn externe links naar het sociale netwerk “Facebook” geïntegreerd om onze producten en diensten te promoten en om te communiceren met klanten of gebruikers. Facebook wordt beheerd door Facebook, gevestigd in Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, (Ierland) – een dochteronderneming van Facebook Inc., gevestigd aan 471 Emerson St. Palo Alto, CA 94301-160, (VS).

Omdat de privacy van onze gebruikers erg belangrijk voor ons is, zijn dit geen plug-ins, maar grafische afbeeldingen of tekstlinks. Als gevolg hiervan wordt bij het bezoeken van deze website geen directe verbinding tussen de browser van de gebruiker en de Facebook-servers tot stand gebracht. Facebook ontvangt alleen informatie wanneer de gebruiker op de links klikt of is ingelogd met hun respectieve gebruikersaccount.

Bij het bezoeken van onze Facebook-pagina zijn Facebook-cookies ingesteld. Dit verwerkt persoonlijke gegevens en gebruiksgedrag (IP-adressen, datum, tijd, bezochte pagina’s, etc.). Op basis van deze informatie worden geanonimiseerde statistische gegevens over de pagina-activiteit gemaakt en automatisch aan ons verstrekt (Insights). Wij zijn verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking samen met Facebook in overeenstemming met artikel 26 Basic Data Protection Regulation. We vertrouwen op legitieme belangen, omdat de aanwezigheid en optimalisatie van aanbiedingen op Facebook niet mogelijk zou zijn zonder de verwerking van deze gegevens.

Als u zich zorgen maakt en niet akkoord gaat met het gebruik van Facebook, is het mogelijk om de service van Facebook uit te schakelen en op deze manier de overdracht van gegevens naar de Facebook-servers te voorkomen. Om dit te doen, moet u het instellen van cookies in uw browser voorkomen door de juiste instellingen in te stellen. We wijzen u er echter op dat u Facebook in dit geval niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken. Door uit te loggen van de respectieve gebruikersaccount wordt ook voorkomen dat Facebook de gebruikersaccount van de respectieve gebruiker toewijst aan onze website.

Facebook Insight | Gegevensbeleid | EU-US Privacy Shield | Contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming

 • 3.2. Google reCaptcha:

Op deze website is de Google-service “reCaptcha” geïntegreerd om invoerformulieren te beschermen tegen spam en ongeoorloofde toegang. Google reCaptcha is een onderdeel van Google Inc., Inc., gevestigd op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, (VS).

Het doel is dat de invoer naar vormen wordt uitgevoerd door een mens en niet geautomatiseerd en beledigend door geprogrammeerde sambot. Bij gebruik van reCaptcha worden het IP-adres, gebruikersinvoer in formulieren en andere gebruikersinformatie of gebruikersgedrag – wat noodzakelijk is voor de reCaptcha-service – overgedragen aan Google voor verder gebruik. Google verlaagt hiermee eerder zijn IP-adres binnen landen die lid zijn van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten die lid zijn van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS, waar het wordt ingekort.

Deze gegevens worden namens de exploitant van de website aan Google doorgegeven met het oog op het upgraden van de service reCaptcha. Een fusie door Google van het overgedragen IP-adres met andere “Google-gegevens” vindt alleen plaats als de gebruiker is ingelogd met behulp van de reCaptcha-service met zijn Google-account. Uitloggen voordat u op klikt of gebruikersgegevens invoert in reCaptcha voorkomt dit.

Google Privacybeleid / EU-US Privacy Shield

 • 3.3. Reserveringssysteem Easyguestmanagement:

Op deze website is het boekingssysteem van Easyguestmanagement van het bedrijf Individualsoftware, Marketing en IT Zangerle gevestigd in Baurenhof 7a, 6632 Ehrwald (Oostenrijk) in gebruik.

Een gegevensoverdracht via deze dienst aan ons via een SSL-codering en wordt daarom als veilig beschouwd. We weten echter niet of een cookie is ingesteld bij het bellen en gebruiken van dit onderdeel (boekingsinstelling) van Easyguestmanagement of welke gebruikersinformatie wordt overgedragen aan de Easyguestmanagement-servers.

Als u het als gebruiker niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, kunt u zich afmelden voor de service van Easyguestmanagement en de overdracht van gegevens naar de Easyguestmanagement-servers en hun gelieerde ondernemingen voorkomen. Om dit te doen, moet u het instellen van cookies in uw browser voorkomen door de juiste instellingen in te stellen. We wijzen u er echter op dat u in dit geval Easyguestmanagement niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken

Privacybeleid Individualsoftware, Marketing und IT Zangerle

 • 3.4. Google-Maps/Google Earth (360 graden panorama):

Kaarten van Google Maps van Google Inc., gevestigd op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, (VS), zijn ingesloten op deze website.

Wanneer u een pagina bezoekt met een ingesloten Google Maps, plaatst Google een cookie. Gebruikersinstellingen en gegevens worden verwerkt vanaf de pagina waarop Google Maps is geïntegreerd. Deze cookie wordt meestal niet verwijderd door de browser te sluiten. Tenzij u de cookie handmatig hebt verwijderd, verloopt deze na een bepaalde tijd.

Deze service is essentieel voor het bekijken van onze aanbiedingen. Ons legitieme belang ligt in het optimaliseren van de functionaliteit van onze website.

Als u zich zorgen maakt en het niet eens bent met het gebruik van Google Maps / Google Earth, kunt u de Google Maps / Google Earth-service uitschakelen en gegevens overdragen naar de Google Maps-servers / Voorkom Google Earth. Om dit te doen, moet u het instellen van cookies in uw browser voorkomen door de juiste instellingen in te stellen. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval geen beperkingen kunt gebruiken met Google Maps / Google Earth.

Google Terms / Google-Maps Terms / EU-US Privacy Shield

3.5. Integratie van YouTube-video’s door te linken:

Op deze website zijn video’s geïntegreerd die worden gehost door het bedrijf en de externe provider YouTube.

De video’s zijn niet geïntegreerd met een iframe of externe code, maar met een grafische of tekstlink. Dit betekent dat wanneer u deze website bezoekt, er geen directe verbinding tot stand wordt gebracht tussen de browser van de gebruiker en de YouTube-servers. De YouTube-servers ontvangen alleen informatie wanneer de gebruiker op de links klikt of is ingelogd met zijn respectieve gebruikersaccount.

YouTube LLC is gevestigd op 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 (VS) en wordt beheerd door Google.

Wanneer een pagina met een embedded video wordt opgeroepen, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht en wordt de video op de website weergegeven. Door het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens en documentatie over gebruiksgedrag verwerkt. Als u tegelijkertijd op uw YouTube-account bent ingelogd, worden deze gegevens aan uw YouTube-account toegewezen. Dit voorkomt dat u zich afmeldt bij het betreffende gebruikersaccount voordat u onze website bezoekt.

Als u zich zorgen maakt en niet akkoord gaat met het gebruik van YouTube, heeft u de mogelijkheid om de YouTube-service te deactiveren en zo de overdracht van gegevens naar de YouTube-servers te verhinderen. Om dit te doen, moet u voorkomen dat er cookies in uw browser worden geplaatst. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval YouTube niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken.

Gedetailleerde informatie: Privacybeleid Youtube – Google

4. Uw rechten:

 • 4.1. Intrekking en informatie over persoonlijke gegevens:

U hebt het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke of zakelijke gegevens in te trekken en om te allen tijde informatie op te vragen over de gegevens die tijdens het gebruik zijn verzameld.

 • 4.2. Correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens:

U hebt het recht om de correctie, beperking, dataportabiliteit, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen voor zover toegestaan door de wet. We zullen kosteloos aan het verzoek van de gebruiker voldoen, als de gegevens nog niet zijn verwijderd en er geen wettelijke opslagverplichting is.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming, Hohenstaufengasse 3, 1010 Wenen, dsb@dsb.gv.at).

5. Gegevensoverdracht en gegevensbeveiliging:

Onze website heeft een SSL-certificaat. Dientengevolge worden de gebruikersgegevens versleuteld tijdens verzending en dus veilig verzonden. Desalniettemin wijzen wij erop dat de overdracht van gegevens op het internet beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

De zorgvuldige en veilige afhandeling van persoonlijke gegevens is voor ons vanzelfsprekend. Wij beschermen uw gegevens tegen ongeoorloofde toegang en verlies. Daarom worden de gegevens opgeslagen in een technisch veilige omgeving of op externe media. De verwerking van uw gegevens is alleen mogelijk door een paar bevoegde personen.

6. Servergegevens (server log files):

Om technische redenen verzamelt onze webhostingprovider gegevens over toegang tot deze website en slaat deze op als serverlogbestanden. We hebben geen invloed op het verzamelen van deze gegevens.

 • De volgende serverlogbestanden worden vastgelegd:
 • iP-adres van de toegangscomputer,
 • datum en tijd,
 • Browser type en browserversie,
 • Besturingssysteem van de gebruiker,
 • Referrer Url,
 • Doorgestuurde gegevens in bytes;

De verzamelde gegevens zijn uitsluitend voor statistische doeleinden en om de website te verbeteren. De gegevens laten geen conclusies toe over een specifieke persoon. We behouden ons echter het recht voor om achteraf de serverlogbestanden te controleren als concrete aanwijzingen wijzen op onwettig gebruik.

7. Personen in beeldmedia:

Als we foto’s of video’s uit ons eigen archief op deze website gebruiken, waar mensen identificeerbaar zijn als bepaalde personen, hebben we hun toestemming voor deze mensen ontvangen vóór publicatie.

Als identificeerbare personen worden afgebeeld in beeldmedia van andere auteurs, worden deze foto’s en video’s gepubliceerd in overeenstemming met het auteursrecht en het licentierecht en is de toestemming van de afgebeelde personen de verantwoordelijkheid van de respectieve auteur.

8. Referenties en links:

Onze website bevat af en toe links naar externe websites van derden, waar we geen invloed op hebben. Om deze reden kunnen we geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud.

De respectieve aanbieder of exploitant van de pagina’s is altijd verantwoordelijk voor de inhoud en gegevensbescherming van de gelinkte pagina’s. De gekoppelde pagina’s werden gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen op het moment van koppelen. Er was geen illegale inhoud zichtbaar op het moment dat de link werd gemaakt.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Na kennisgeving van schendingen zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

9. Wijzigingen in deze privacywetgeving:

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen en aan te passen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor gebruikers van wie de persoonlijke gegevens zijn verzameld, zijn deze wijzigingen alleen van toepassing als ze zijn goedgekeurd.

We vragen onze gebruikers om regelmatig over deze privacyverklaringen te informeren.

Deze pagina is automatisch vertaald. Daarom garanderen wij niet de juistheid van de vertaling en zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan.

nach oben