• de
 • nl
 • en

Privacybeleid

Het gebruik van deze website is mogelijk zonder persoonlijke informatie te verstrekken.

Als een gebruiker beslist om persoonlijke gegevens over te dragen aan de exploitant van deze website, zijn deze gegevens en de verwerking ervan onderworpen aan de strikte bepalingen van de EU-verordening algemene gegevensbescherming en de gegevensbeschermingswetgeving van de Republiek Oostenrijk.

Tegelijkertijd bevestigt de persoon (gebruiker) dat hij / zij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, omdat toestemming voor de overdracht van persoonlijke gegevens alleen mogelijk is vanaf deze leeftijd.

 • Contact:
 • Inge Sterenberg
 • Hierzegg 26
 • 8972 Ramsau am Dachstein

1.1. Persoonlijke gegevens:

Persoonlijke gegevens zijn persoonlijke informatie en feitelijke informatie die duidelijk kan worden toegewezen aan een specifieke natuurlijke persoon (bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, bedrijfsinformatie, enz.).

 • 1.2. Verzameling van persoonlijke gegevens:

Als een gebruiker ons via deze website persoonlijke gegevens verstrekt, gebeurt dit op vrijwillige basis door de gebruiker.

 • 1.3. Gebruik persoonlijke gegevens tijdens een contact of verzoek:

Om contact met ons op te nemen of een verzoek te verzenden (bijvoorbeeld boekingsverzoek), bieden we een e-mailadres en een online formulier. Met deze service worden persoonlijke gegevens opgeslagen met het doel de contactpersoon te verwerken.

Een overdracht van de door de gebruiker aan derden verstrekte gegevens of een vergelijking daarvan vindt niet plaats, tenzij wij verplicht zijn de gegevens als gevolg van dwingende wetgeving aan autoriteiten en overheidsinstellingen door te geven.

 • 1.4. Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens in de loop van een zakelijke relatie:

Persoonsgegevens, die in de loop van een zakelijke relatie worden bekendgemaakt, worden door ons verzameld, opgeslagen en verwerkt in het kader van de zakelijke relatie. De gegevens worden alleen gebruikt voor serviceverlening en administratie.

Een overdracht van persoonlijke gegevens aan derden of een afstemming vindt niet plaats, tenzij we verplicht zijn de gegevens als gevolg van dwingende wetgeving aan autoriteiten en overheidsinstellingen door te geven.

 • 1.5. Gebruik persoonlijke of zakelijke gegevens in de loop van een opmerking of recensie:

Gebruikers kunnen opmerkingen en recensies op deze website plaatsen via een online formulier.

Naast persoonlijke gegevens slaat deze service ook het IP-adres van de computer van de gebruiker op, evenals de datum en tijd. Met deze opslag beschermen we onszelf, moet de auteur de rechten van derden schenden of onwettige teksten verzenden en opslaan (bijvoorbeeld haatmailings).

Openbaarmaking van de gegevens aan derden of verzoening hiervan zal niet worden uitgevoerd, behalve in het geval van strafbare overtredingen door de auteur op verzoek van de strafrechtelijke autoriteiten in het kader van de wettelijke bepalingen.

 • 1.6. Gebruik van persoonlijke gegevens in de vorm van afbeeldingsmedia:

Als gebruikers ons vrijwillig persoonlijke gegevens verstrekken in de vorm van beeldmedia in digitale vorm, zijn wij gerechtigd deze afbeeldingen en video’s op te slaan en op deze website te publiceren. Tegelijkertijd geven gebruikers ons toestemming voor de overdracht van het fotografische materiaal.

Een overdracht van de door de gebruiker geleverde beeldmedia aan derden of een vergelijking daarvan vindt niet plaats.

2. Cookies:

We gebruiken cookies op sommige plaatsen om gebruikers of klanten de best mogelijke service en bruikbaarheid te bieden.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die de browser opslaat en opslaat op de computer van de gebruiker, bijvoorbeeld om gebruikersinformatie, gebruikersgedrag en het gebruikte IP-adres over te dragen. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. De browser kan ook worden ingesteld om het instellen van cookies te voorkomen of om de tekstbestanden weer te geven.

We gebruiken meestal zogenaamde sessiecookies (sessie-ID) die onmiddellijk na het afsluiten van de browser worden verwijderd. Daarnaast zijn cookies van derden in gebruik.

3. Diensten van andere providers:

 • 3.1 Facebook:

Externe links naar het sociale netwerk “Facebook” zijn op deze website geïntegreerd. Facebook wordt beheerd door Facebook Inc., gevestigd op 471 Emerson St. Palo Alto, CA 94301-160, (VS).

Omdat de privacy van onze gebruikers erg belangrijk voor ons is, zijn dit geen plug-ins, maar grafische of tekstlinks. Dit maakt geen directe verbinding tussen de browser van de gebruiker en de Facebook-servers bij het bezoeken van deze website. De sociale netwerken ontvangen alleen informatie wanneer de gebruiker op de links klikt of is ingelogd met hun respectieve gebruikersaccount.

We hebben geen kennis van de inhoud van de verzamelde en verzonden gegevens en het gebruik ervan door de exploitanten van Facebook. Als u zich afmeldt bij het betreffende gebruikersaccount, voorkomt u dat Facebook het gebruikersaccount van de betreffende gebruiker toewijst aan onze website.

Privacybeleid Facebook

 • 3.2. Youtube Videos:

Op deze site kunnen video’s worden opgenomen die worden gehost door het bedrijf en “YouTube” van derden.

YouTube LLC bevindt zich op 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 (VS) en is een dochteronderneming van Google Inc., gevestigd op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, (VS).

Hier gebruiken we de optie aangeboden door YouTube “- extended privacy mode -“. Wanneer u een pagina bezoekt met een ingesloten video, maakt deze verbinding met de YouTube-servers en geeft de inhoud weer door uw browser op de website te attenderen. Volgens informatie van YouTube, in “- enhanced privacy mode -” worden alleen gegevens naar de YouTube-server verzonden, in het bijzonder die van onze webpagina’s die u hebt bezocht tijdens het bekijken van de video. Als je tegelijkertijd bent aangemeld bij YouTube, wordt deze informatie toegewezen aan je ledenaccount op YouTube. U kunt dit voorkomen door uit te loggen van uw ledenaccount voordat u onze website bezoekt.

Privacybeleid Youtube / Google

 • 3.3. Google-Maps/Google Earth:

Op deze website kaarten van Google Maps / Google Earth van het bedrijf Google Inc., gevestigd te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, (USA) zijn ingebed of gekoppeld aan.

Voor elke oproep aan het aandeel van Google Maps / Google Earth, wordt er een cookie geplaatst om bij het bekijken van de pagina waarop is geïntegreerd onderdeel van Google Maps / Google Earth om gebruikersinstellingen en gegevens te verwerken. Google Deze cookie wordt meestal niet verwijderd door de browser te sluiten, maar vervalt na een bepaalde tijd tenzij deze handmatig door u wordt verwijderd.

Als u het niet eens als een gebruiker met deze verwerking van uw gegevens, dus er is een mogelijkheid om de service van Google Maps / Google Earth uit te schakelen en te voorkomen dat op deze manier de overdracht van gegevens naar Google. Hiervoor moet u de Javascript in uw browser uitschakelen. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval Google Maps / Google Earth ook niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken.

Google Terms / Google-Maps Terms

 • 3.4. Google reCaptcha:

Op deze website is de Google-service “reCaptcha” geïntegreerd om invoerformulieren te beschermen tegen spam en ongeoorloofde toegang. Google reCaptcha is een onderdeel van Google Inc., Inc., gevestigd op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, (VS).

Het doel is dat de invoer naar vormen wordt uitgevoerd door een mens en niet geautomatiseerd en beledigend door geprogrammeerde sambot. Bij gebruik van reCaptcha worden het IP-adres, gebruikersinvoer in formulieren en andere gebruikersinformatie of gebruikersgedrag – wat noodzakelijk is voor de reCaptcha-service – overgedragen aan Google voor verder gebruik. Google verlaagt hiermee eerder zijn IP-adres binnen landen die lid zijn van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten die lid zijn van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS, waar het wordt ingekort.

Deze gegevens worden namens de exploitant van de website aan Google doorgegeven met het oog op het upgraden van de service reCaptcha. Een fusie door Google van het overgedragen IP-adres met andere “Google-gegevens” vindt alleen plaats als de gebruiker is ingelogd met behulp van de reCaptcha-service met zijn Google-account. Uitloggen voordat u op klikt of gebruikersgegevens invoert in reCaptcha voorkomt dit.

Google Privacybeleid

 • 3.5. Reserveringssysteem Easyguestmanagement:

Op deze website is het boekingssysteem van Easyguestmanagement van het bedrijf Individualsoftware, Marketing en IT Zangerle gevestigd in Baurenhof 7a, 6632 Ehrwald (Oostenrijk) in gebruik.

Een gegevensoverdracht via deze dienst aan ons via een SSL-codering en wordt daarom als veilig beschouwd. We weten echter niet of een cookie is ingesteld bij het bellen en gebruiken van dit onderdeel (boekingsinstelling) van Easyguestmanagement of welke gebruikersinformatie wordt overgedragen aan de Easyguestmanagement-servers.

Privacybeleid Individualsoftware, Marketing und IT Zangerle

4.1. Intrekking en informatie over persoonlijke gegevens:

De gebruiker heeft het recht om de toestemming voor het gebruik van zijn persoonlijke of zakelijke gegevens in te trekken en te allen tijde informatie te vragen over de gegevens die zijn verzameld in het kader van het gebruik.

 • 4.2. Correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens:

De gebruiker heeft het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen binnen de door de wet voorziene reikwijdte. We zullen kosteloos aan het verzoek van de gebruiker voldoen, als de gegevens nog niet zijn verwijderd en er bestaat geen wettelijke verplichting tot opslag.

 • Contact:
 • Inge Sterenberg
 • Hierzegg 26
 • 8972 Ramsau am Dachstein

5. Gegevensoverdracht en gegevensbeveiliging:

Onze website heeft een SSL-certificaat. Dientengevolge worden de gebruikersgegevens versleuteld tijdens verzending en dus veilig verzonden. Desalniettemin wijzen wij erop dat de overdracht van gegevens op het internet beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

De zorgvuldige en veilige afhandeling van persoonlijke gegevens is voor ons vanzelfsprekend. Wij beschermen uw gegevens tegen ongeoorloofde toegang en verlies. Daarom worden de gegevens opgeslagen in een technisch veilige omgeving of op externe media. De verwerking van uw gegevens is alleen mogelijk door een paar bevoegde personen.

6. Servergegevens (server log files):

Om technische redenen verzamelt onze webhostingprovider gegevens over toegang tot deze website en slaat deze op als serverlogbestanden. We hebben geen invloed op het verzamelen van deze gegevens.

 • De volgende serverlogbestanden worden vastgelegd:
 • iP-adres van de toegangscomputer,
 • datum en tijd,
 • Browser type en browserversie,
 • Besturingssysteem van de gebruiker,
 • Referrer Url,
 • Doorgestuurde gegevens in bytes;

De verzamelde gegevens zijn uitsluitend voor statistische doeleinden en om de website te verbeteren. De gegevens laten geen conclusies toe over een specifieke persoon. We behouden ons echter het recht voor om achteraf de serverlogbestanden te controleren als concrete aanwijzingen wijzen op onwettig gebruik.

7. Personen in beeldmedia:

Als we foto’s of video’s uit ons eigen archief op deze website gebruiken, waar mensen identificeerbaar zijn als bepaalde personen, hebben we hun toestemming voor deze mensen ontvangen vóór publicatie.

Als identificeerbare personen worden afgebeeld in beeldmedia van andere auteurs, worden deze foto’s en video’s gepubliceerd in overeenstemming met het auteursrecht en het licentierecht en is de toestemming van de afgebeelde personen de verantwoordelijkheid van de respectieve auteur.

Deze pagina is automatisch vertaald. Daarom garanderen wij niet de juistheid van de vertaling en zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan.

nach oben